Karuppan
Magalir Mattum
Thupparivalan
Neruppu Da
Katha Nayagan
Kurangu Bommai
Puriyatha Puthir
Vivegam
Taramani
Velai Illa Pattadhari
Vikram Vedha
Peechankai